Register Sign In China Site 【中国站】
 
Product List:TV Series List
No. Product Name Year Type R/T Director Cast Remarks Synopsis
1 Daming Concubines 2 2010 Costume, Romance/City 36×45' Tian Shao-bo Song Yang, Wu Jing-yi, Zheng Qian, Yang Jing-ru   View
2 Story of Stock Market 2010 Family/Ethic 40x 45' Ying Zhuang Li Jian-hua, Li Ming-zhu, Xin Xiao, Wei Xiang, Song Yang, Li Xiao-qiang   View
3 The Dancing K-line 2010 Family/Ethic 30x 45'       View
4 The Battle of CHANGPING 2010 Costume, History/War 30×45' Zheng Ke Hong Xie Yuan, Bao Guo-an, Xv Huan-shan, Weizi SD View
5 Ambition on the Raging Sea 2010 Costume, History/War 36×45' Hu Mingkai(Hong Kong, China) Huang Haibing, Rain (Hong Kong), Vivian Chan(Taiwan), Paul Chun (Hong Kong) HD View
6 Mad Detective Di Renjie 2010 Costume, Crime/Thrill 40×45' Qian Yanqiu Liang Guanhua, Zhang Zijian, Qu Shanshan, Xu Qian HD View
7 Jianghu Mystery 2010 Crime/Thrill 32×45' AUDI GIEN-CHUNG LIN (Taiwan) Wang Lei, Kelly, Lin Shen, Nicky Wu, Li Yuze HD View
8 The Legend Of Chinese Zodiac 2011 Costume, History/ War 35×45' Cheng Li-dong Guo Pin-chao, Chen Hao-min, Li Man, Yang Mi, Wang Li-ke HD View
9 Secret History of Han Dynasty in Mawangdui 2004 Costume, History/War 34×45' Li Ping Jiang Qinqin, Nie Yuan, Liu Yun, Cheng Lisha SD View
10 The Fairy of Azure Lake 2010 Costume, Crime/Thrill 40×45' Hu Mei Jordan Chan, Sun Feifei HD View
11 The Legend and the Hero I 2006 Costume, History/War 40×45' Jin Guozhao Bingbing Fan, Ching-tao Ma, Zhou Jie, Lai-Kit Kwan HD View
12 Legends of Ke Yujing 2008 Costume, History/War 28×45' Liu Haitao Wei Zi, Chen Songling, Hu Jun, Sun Sihan, Liu Tianyue HD View
13 Mather of Spinning 2010 Costume, Youth Idol 40×45' Li Guoli Zhang Junning, Liu Shishi, Yuan Hong, Xiao Zhengnan HD View
14 HAN XIN 2010 Costume, History/War 36×45' Fan Xiuming Vincent Chiao (Taiwan), Sun Haiying, Sun Ya, Ben (Hong Kong), Cui Yushi HD View
15 The Opium War 1996 History/War 26×45' Huang Jun Li Baotian, Xu Huanshan, Xin Ming, Huang Zongluo, Zhang Zheng, Qi Mengshi, Qiu Yueqing, Chen Wei SD View
16 My Life 2006 Romance/City, Family/Ethic 22×45' Zhang Guoli Zhang Guoli, Deng Jie, Liu Mei, He Bing, LI Chengru SD View
17 Whereabouts of JIUDING 2010 History/War, Crime/Thrill 34×45' Wang Tao Tan Kai, Annie Wu, Yuan Wenkang, Zhao Wenqi HD View
18 The Just 2010 Costume, Action/Errantry, Romance/City 36×45' Li Han-Tao Vincent Chiao, Jiantao Hong, Wang Siyi, Qi Fang, Xia Chengji HD View
19 Confucius 2010 Modern, History/War 35×45' Han Gang Winston Chao (Taiwan, China), Gallen Lo (Hong Kong, China), Lee JungHyun (Korea), Issei Ishida (Japan) HD View
20 God of Medicine 2010 Costume 32×45' Zheng Jicheng, Liu Shiyu, Su Yuanfeng Zheng Shaoqiu, Guo Donglin, Liao Jiayi, Chunyu Shanshan, Wang Can, Chen Jiajia SD View
21 The Oriental Mother 1997 Romance/City 22×45' Zeng Lizhen Zhang Min, Tang Zhenzong, Liu Meijuan, Tang Zhenye SD View
22 Love of Seven Fairy Maidens 2010 Costume, Romance/City 40×45' Huo Yaoliang Liu Yang, Lan Yan, Zhou Yang, Liu Zihuan, Zhang Li, Yang Lei, Bai Yu, Yu Na HD View
23 Last of the Mongol Warriors 2010 Costume, History/War 24×45' Chen Jialin Ba Yin, Song Guofeng, Anhe Nima, Wang Yamei, Gao Lancun HD View
24 Records of Kangxi's Travel Incognito I-IV 1997-2001 Costume, Crime/Thrill 114×45' Zhang Guoli Zhang Guoli, Deng Jie, Zhao Liang, Tao Hong, Yang Ruoxi SD View
25 Records of Kangxi's Travel Incognito V 2006 Costume, Crime/Thrill 40×45' Sun Shupei Zun Long, Ma Dong-dong, Irene Wan, Huang Juan, Liang Zheng, Liang Tian, Wu Song SD View
26 Special File 2001 Romance/City 20×45' Zhang Ming Zhu Lei, Song Yan, Dan Jiang, Lin Qing, Bo Hong, Song Xiaona SD View
27 Love in the World-End of the World 1998 Comedy, Romance/City 13×45' Bryan Leung Deric, GigiLai, Kent Tong, Lucia SD View
28 The Attorney in Capital 2000 Costume, Romance/City, Crime/Thrill 32×45' Zhang Guoli Zhang Guoli, Mao Le, Zhu Yuanyuan SD View
29 Love in the World-End of the World 1998 Romance/City 13×45' Bryan Leung Simon, Hung Catherine, Ren Ying, Bryan Leung, Kent Tong SD View
30 Love in the World-Fire Sun 1998 Romance/City 13×45' Bryan Leung, Chen Ze-cheng Kent Tong, Bryan Leung, Cai Xiao-yi, Song Ben-zhong, Lin Cong SD View
31 Love in the World-Sweet Love 1998 Romance/City 13×45' Chen Ze-cheng Deric, Joyce, Kent Tong, Dian Yu SD View
32 Guangzhou Godfather 1996 Romance/City, Action/Errantry 27×45' Lin Yi-xiong Tang Zhenzong, Jiang Shan, Huang Senjin, Gao Xiong, Yang Yumei, Dan Jiang SD View
33 Two Different Opinions 2002 Romance/City 21×45' Wang Lihan, Wang Mei Wang Lin, Dan Jiang, Li Jie, Song Qian SD View
34 A Romantic Man Ji Xiaolan 2000 Costume, Romance/City 32×45' Wu Song Zhao Liang, Song Yan, Bo Hong, Hai-Bo, Wu Song, Lin Qing HD View
35 My Bratty Princess 2005 Costume, Romance/City 33×45' Lai Shuiqing Jang Nara, Alec Su SD View
36 Years of Unstable Simation 1999 Family/Ethic, Romance/City 22×45' Jiang Jiajun, Lan Zhiwei Tao Dayu, Guan Lijie, Zhang Yan, Jiang Yi, Zhu Manfang SD View
37 The Princess will Marry 2001 Costume, Romance/City, History/ War 30×45' Li Ping Li Rui-si, Kou Zhenhai, Gao Ming, Zhu Lei, Bo Hong, Dan Jiang, Lin Qing HD View
38 The Prince's Intelligent Clearance 2002 Costume, Romance/City 40×45' Gao Liqiang Sun Yaowei, Cao Ying, Lin Xin-ru, Ke Shouliang, Shi Xiaolong HD View
39 Super Baby 2010 Modern 40×30' Liu Kun Dong Shu, Zhou Mo, Wu Ma HD View
40 A Lady Named Yun-er 2009 Family/Ethic, Romance/City 32×45' Shen Yi An Yixuan, Feng Shaofeng, Zhang Xunjie, Tu Liman, Yue Yueli HD View
41 Xiao XueⅠ 2010 Youth Idol 20×45' Huang Ke Wu Xiao-man, Wang Xiao-xia, Chen Jie, Deng Jin, Ye Dao   View
42 Misty Rain and Setting Sun 2010 Family/Ethic, Romance/City 36×45' Gao Yijun Chen Jianfeng, Yang Xue, Tong Liya HD View
43 The Ultimate Secrets of A Warrior 2010 Crime/Thrill 28×45' You Xiaogang Lei Mu, Chen Xiaochun, Liu Can, Gorelova HD View
44 Winds and Rains in Shanghai 2010 Romance/City 26×45' Wang Tao Jin Dong, Zhang Xinyi, Shi Tianyi, Meng Yao, Qi Kui HD View
45 My Honey Girlfriend 2010 Romance/City 27×45' Tang Hong-lei Wu Yue, Ke Lan, Gao Jing   View
46 What Love Is 2010 Romance/City, Family/Ethic 28×45' Ding Xiao-xiong Jin Yu-ting, Li Lin, Jia Yu-meng, Cao Lei, Feng Peng HD View
47 Fashion Kingdom 2010 Modern, Romance/City 33×45' Jin Ao-xun Tian Niu (HK, China), Yang Zitong, Pan Taiming, Deng Ying HD View
48 Cell Phone 2010 Family/Ethic, Romance/City 36×45' Shen Yan Wang Zhiwen Chen Daoming, Mei Ting, Liu Bei, Fan Ming, Ke Lan, Yu Mingjia   View
49 The Love Should Have You Perfect 2010 Romance/City 26×45' Yang Xuan Zhu Yu-chen, Huo Si-yan, Tan Jun-yan, Hsuan Chang, Yue Yue-Li , etc. HD View
50 See the Bright Sky Again 2009 Romance/City 32×45' Huang Wei-jie Sun Li, Jeff Bao, Lv Song-xian, LEANNE LIU SHUE HUA, Kou Zhen-hai, Tian Li HD View
Previous123456Next